شیپور ایران روزنامه خبر ورزشی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شیپور: ایران روزنامه خبر ورزشی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی تعویض و صدور یک روزه شناسنامه جهت شرکت در انتخابات

سخنگوی شرکت ثبت احوال از تعویض و صدور یک روزه شناسنامه تا 29 اردیبهشت ماه که روز برگزاری انتخابات هست، خبر داد.

تعویض و صدور یک روزه شناسنامه جهت شرکت در انتخابات

تعویض و صدور یک روزه شناسنامه جهت شرکت در انتخابات

عبارات مهم : تصویر

سخنگوی شرکت ثبت احوال از تعویض و صدور یک روزه شناسنامه تا 29 اردیبهشت ماه که روز برگزاری انتخابات هست، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیف الله ابوترابی در یک برنامه تلویزیونی راجع به سن مجاز جهت رای دادن، گفت: مطابق قانون حداقل سن جهت رای دادن، کسانی هستند که تا 29 اردیبهشت 96 به 18 سال تمام می رسند.

تعویض و صدور یک روزه شناسنامه جهت شرکت در انتخابات

سخنگوی شرکت ثبت احوال راجع به نحوه صدور شناسنامه المثنی در ایام انتخابات، با بیان اینکه جهت تعویض شناسنامه اضطراری وجود ندارد، تاکید کرد: البته اگر کسی شناسنامه اش پاره شده است باشد و یا در آن دست برده باشد، نمی تواند رای دهد و باید آن را تعویض کند. بر این اساس در صورتیکه افراد به ما مراجعه کنند، شناسنامه المثنی را در سریع ترین وقت ممکن و حتی در همان روز برایشان صادر می کنیم. کسانی که شناسنامه ارزش مفقود شده است هم مشمول بر صدور یک روزه شناسنامه می شوند و تشریفات این کار نظیر استعلامات و گواهی های مربوط به مفقودی شناسنامه آن ها هم در یک روز انجام می شود.

وی افزود: اداره ثبت احوال ستاد خاص ای در مراکز ثبت حوال در نظر گرفته است و در سراسر کشور مراکز ثبت احوال آمادگی مورد نیاز جهت صدور یک روزه شناسنامه را دارند.

سخنگوی شرکت ثبت احوال از تعویض و صدور یک روزه شناسنامه تا 29 اردیبهشت ماه که روز برگزاری انتخابات هست، خبر داد.

ابوترابی ادامه داد: طبق هماهنگی هایی که با پست انجام دادیم، در پایتخت کشور عزیزمان ایران هم شناسنامه تازه را به درب منزل افراد ارسال می کنیم. در عین حال در این ایام مردم جهت اینکه در صدور شناسنامه ارزش مشکلی پیش نیاید، جهت درخواست شناسنامه المثنی مستقیما به شرکت ثبت احوال مراجعه کنند.

ابوترابی با بیان اینکه البته ساعت کاری مراکز ثبت احوال طبق روال سابق است و این مراکز روزهای پنجشنبه هم فعالند، راجع به لزوم تصویر دار بودن شناسنامه رای دهندگان، گفت: تصویر دار بودن شناسنامه رای دهندگان الزامی هست. به همین منظور ستاد خاص ای در ثبت احوال جهت برطرف پرسشها شناسنامه ها، در 1037 نقطه کشور تشکیل شده است است.

وی ادامه داد: مدارک مورد نیاز جهت دریافت شناسنامه تازه مشمول بر کپی شناسنامه قبلی و یک قطع تصویر به همراه پرکردن فرم ثبت احوال جهت تعویض شناسنامه هست. البته باید توجه کرد که در سیستم اخذ رای فرد زمانی که به حوزه اخد رای مراجعه می کند، شناسنامه و شماره ملی را ارائه می دهد، سریال شماره قبلی که مفقود شده است از سیستم از بین بردن می شود. بر اساس استعلام اگر فرد جای دیگر رای داده باشد سامانه اعلام می کند که شما جای دیگر رای داده اید، بعد جهت رای دادن آخرین شناسنامه ای که فرد در اختیار دارد مد نظر است.

تعویض و صدور یک روزه شناسنامه جهت شرکت در انتخابات

ابوترابی با بیان اینکه سن تصویر دار شدن جهت شناسنامه 15 سال تمام هست، گفت: اگر فرد دانش آموز باشد باید یک گواهی از مدرسه بیاورد و اگر کارمند باشد، باید فرد دیگری هویت او را تایید کند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش نیز گفت: تاکنون 22 میلیون کارت هوشمند در اختیار مردم قرار گرفته است و تلاش می کنیم تا سال 96 و 97 این اقدام را به آخر برسانیم و جهت تمام ایرانیان بالای 15 سال کارت هوشمند داشته باشیم.

سخنگوی شرکت ثبت احوال از تعویض و صدور یک روزه شناسنامه تا 29 اردیبهشت ماه که روز برگزاری انتخابات هست، خبر داد.

واژه های کلیدی: تصویر | انتخابات | شناسنامه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs