شیپور ایران روزنامه خبر ورزشی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شیپور: ایران روزنامه خبر ورزشی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی در بازار خرید و فروش مسکن چه می‌گذرد؟

تعداد معاملات و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در هشت ماه اول امسال رشد داشته است.

در بازار خرید و فروش مسکن چه می‌گذرد؟

در بازار خرید و فروش مسکن چه می گذرد؟

عبارات مهم : ایران

تعداد معاملات و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در هشت ماه اول امسال رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، تازه ترین آمارهایی که بانک مرکزی راجع به تحولات بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آبان ماه امسال منتشر کرده، حاکی از آن است که در این مدت تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۱۸.۵ درصد زیاد کردن دارد. در این بین واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۲ درصد بیشترین سهم را به خود تخصیص داده شده است داده اند. این مقدار در مقایسه با آبان سال قبل تا پنج درصد کم کردن یافته و در برابر به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است است.

در بازار خرید و فروش مسکن چه می‌گذرد؟

معاملات مسکن بر اساس عمر بنا

تعداد معاملات و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در هشت ماه اول امسال رشد داشته است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده است بر حسب مناطق متفاوت در پایتخت کشور عزیزمان ایران از این حکایت دارد که از میان مناطق ۲۲ گانه منطقه پنج با سهم ۱۶.۵ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را دارا بود. مناطق چهار و دو به ترتیب با سهم های ۱۱.۶ و ۱۰.۱ در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده است در پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به ۱۰ منطقه و ۲۵.۲ درصد دیگر به ۱۲ منطقه تخصیص داده شده است دارد.

توزیع معاملات مسکن بر حسب مناطق شهر تهران

در بازار خرید و فروش مسکن چه می‌گذرد؟

اما در رابطه با تحولات قیمتی مسکن در آبان ماه، آمار نشان می دهد که میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاه های معاملات ملکی در پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود چهار میلیون و ۸۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ و در قیاس با آبان سال گذشته تا ۱۰.۹ درصد رشد دارد. بیشترین زیاد کردن میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ با ۱۷.۱ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه سه و چهار درصد تعلق دارد.

در بین مناطق ۲۲گانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بیشترین میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ۳۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ است.

تعداد معاملات و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در هشت ماه اول امسال رشد داشته است.

متوسط قیمت مسکن در تهران

در بازار خرید و فروش مسکن چه می‌گذرد؟

در مجموع در هشت ماه ابتدایی سال جاری، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیش از ۱۱۳ هزار واحد رسیده که نشان از زیاد کردن ۷.۷ درصدی دارد. در این مدت میانگین قیمت یک متر بنای واحد مسکونی معامله شده است حدود چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است که حدود ۷.۱ درصد زیاد کردن دارد.

همچنین در آبان ماه تحولات اجاره بهای مسکن نشان داد که شاخص کرایه مسکن اجاری در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۹.۶ و در کل مناطق شهری تا ۸.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل زیاد کردن دارد.

واژه های کلیدی: ایران | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

در بازار خرید و فروش مسکن چه می‌گذرد؟

در بازار خرید و فروش مسکن چه می‌گذرد؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs