شیپور ایران روزنامه خبر ورزشی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شیپور: ایران روزنامه خبر ورزشی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صداوسیما نتوانسته در حوادث اخیر نیازهای مردم را به خوبی پاسخ دهد/ افرادی در کش

یک فعال سیاسی راجع به اتفاقات چند روز اخیر گفت: متاسفانه کسانی در کشور هستند که منافع خود را جای منافع مردم می نشانند و حاضر به درک منافع، ملاحضات و نیازهای اسا

صداوسیما نتوانسته در حوادث اخیر نیازهای مردم را به خوبی پاسخ دهد/ افرادی در کش

الهه کولایی: صداوسیما نتوانسته در حوادث اخیر نیازهای مردم را به خوبی پاسخ دهد/ افرادی در کشور منافع خود را جای منافع مردم می نشانند

عبارات مهم : سیاسی

یک فعال سیاسی راجع به اتفاقات چند روز اخیر گفت: متاسفانه کسانی در کشور هستند که منافع خود را جای منافع مردم می نشانند و حاضر به درک منافع، ملاحضات و نیازهای اساسی آنان نیستند.

الهه کولایی، فعال سیاسی اصلاح طلب راجع به کمک صدا وسیما در روشن سازی فضای پیش آمده و آرام کردن فضا در مورد اعتراضات چند روز اخیر، گفت: در شرایطی که انقلاب ارتباطات، دسترسی های گوناگونی را جهت مردم فراهم کرده هست، وظیفه صدا وسیما بیش از هر وقت دیگر سخت و آینده ساز می شود. رسانه باید بتواند اعتماد مردم را از طریق ارائه نظر ها و نقطه نظرهای متنوع جلب کند.

صداوسیما نتوانسته در حوادث اخیر نیازهای مردم را به خوبی پاسخ دهد/ افرادی در کش

وی با تاکید براینکه انتشار اخبار صحیح، واقعی و متناسب با مشاهدات و یافته های مردم بسیار مهم هست، اظهارکرد: اگر صدا و سیما نتواند این نقش را به درستی ایفا کند، آن گاه رسانه های دیگر که ملاحظات و منافع دیگری را دنبال می،کنند، جایگزین آن خواهد شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه با وجود تذکرهای بسیار، صدا و سیما نتوانست این نقش را در پاسخ به نیازهای مردم ایفا کند.

یک فعال سیاسی راجع به اتفاقات چند روز اخیر گفت: متاسفانه کسانی در کشور هستند که منافع خود را جای منافع مردم می نشانند و حاضر به درک منافع، ملاحضات و نیازهای اسا

کولایی تاکید کرد: بسیاری از پرسشها و پرسشها کشور را می توان از طریق صداوسیما به گونه ای به مردم اطلاع داد که آنان بتوانند بر اساس درک واقعیت های جاری در کشور قضاوت و واکنش‌ها کنند.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس ششم افزود: هنگامی که صدا و سیما نتوانست چنین رابطه ای را با مردم برقرار و اعتماد آنان را جلب کند نتیجه آن خواهد شد که مردم به سمت منابع دیگری می روند که ضرورتا منافع مردم کشور عزیزمان ایران را دنبال نخواهد کرد.

وی راجع به منشا این اعتراضات و احتمال سازماندهی بودن آن در ابتدای امر، گفت: متاسفانه کسانی در کشور هستند که منافع خود را جای منافع مردم می نشانند و حاضر به درک منافع، ملاحظات و نیازهای اساسی آنان نیستند.

صداوسیما نتوانسته در حوادث اخیر نیازهای مردم را به خوبی پاسخ دهد/ افرادی در کش

این استاد دانشگاه تاکید کرد: ممکن است افراد و گروها بر اساس یک درک نادرست و محدود اقدام هایی را انجام دهند که نه تنها امنیت خود بلکه امنیت کشور را به خطر می اندازد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اوضاع فعلی اقتصاد در کشور عنوان کرد: در شرایطی که فشارهای گوناگون اقتصادی از یک سو، فساد، رانت ذلت و تبعیض های ناروا از سوی دیگر مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده هست، استفاده از این وقت ها جهت تسویه حساب های سیاسی زیاد مورد توجه قرار می گیرد که می تواند کشور را به ورطه نابودی بکشاند و منافع مردم را به خطر بیاندازد .

یک فعال سیاسی راجع به اتفاقات چند روز اخیر گفت: متاسفانه کسانی در کشور هستند که منافع خود را جای منافع مردم می نشانند و حاضر به درک منافع، ملاحضات و نیازهای اسا

کولایی افزود: متاسفانه ما شاهد هستیم این نوع سوءاستفاده ها از موقعیت های موجود دشواری های جدی را به وجود آورده است.

وی در آخر تاکید کرد: در واقع نیازها و خواسته های مردم زمانی که به درستی مورد توجه قرار نگیرد و جهت برطرف آنان و تامین عدالت، سیاست های مناسب اجرا نشود؛ بدون تردید رفتارها از مسیر عقلانی خارج می شود و زمینه سواستفاده از منافع مردم را فراهم خواهد آورد.

صداوسیما نتوانسته در حوادث اخیر نیازهای مردم را به خوبی پاسخ دهد/ افرادی در کش

ایلنا

واژه های کلیدی: سیاسی | صداوسیما | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs